رتبه بندی کشورهای جهان در طراحی

وب سایت رتبه بندی طراحی جهانی (WDR) ، رتبه بندی کشورهای جهان را بر اساس جوایز دریافت شده در رشته های هنر و معماری و طراحی در سال ٢٠١٧ را منتشر کرد، در سال جاری نتایج به طور قابل توجهی متفاوت از سال گذشته با ١٠ تغییر است و ٩ کشور جدید به لیست اضافه شدند .
در لیست ارائه شده که بر اساس جایزه های دریافت شده از A’Design Award بین سال های ٢٠١٠ تا ٢٠١٧ تهیه و منتشر شده، کشور آمریکا با دریافت ۵٨۴ جایزه رتبه اول این لیست را به خود اختصاص داد و کشور های چین ، ژاپن ، ایتالیا و هنگ کنگ به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم این لیست را از آن خود کردند.
نام کشور ایران با تعداد ١۵٢ جایزه در رتبه ۵۴ به چشم میخورد،
وب سایت معتبر worlddesignrankings.com هر ساله کشورها را بر اساس تعداد طراحان و جایزه های دریافتی توسط آنان رتبه بندی و امتیاز دهی میکند.