چند راه ساده برای جاری ساختن فنگ شویی در داخل منزل فنگ شویی آمیزه ای است از هنر و علم که سه هزار سال پیش در چین متولد شد. اگر بخواهیم معنای لغوی ارائه دهیم فنگ به معنی "باد" و شویی به معنای "آب" است. در فرهنگ چینی هرگاه ترکیب این دو سالم و مثبت باشد زندگی آدمی در مسیر پرباری قرار می گیرد و عکس آن نتایج جالبی در بر ندارد. این آموزه ها به معماری و طراحی داخلی ورود کرده اند و از طریق یک سری دستورالعمل می تواند سطح تئوریک آن ها را به صورت عملی در روزمره ی...

دکوراسیون پذیرایی مستطیل شکل به دلیل سبک طراحی داخلی ایرانی، بیشتر ما تا به حال حداقل یک بار، ناچار بوده ایم که اتاق پذیرایی خود را در مساحتی مستطیل شکل دکور کنیم. خطری که پذیرایی های مستطیل شکل را تهدید می کند این مطلب است که به دلیل طراحی و چیدمان غیر اصولی تبدیل به دالان، کوردیور یا راه رو شوند. اما کار ما به عنوان متخصصان طراحی داخلی دقیقا عکس این مطلب است، قرار است به شما در ساختن یک محیط گرم و دلنشین در همان پذیرایی مستطیل شکل کمک کنیم. محل مشخصی برای عبور و مرور مشخص کنید در تمامی فضاهای...

طراحی فضای تجاری، وسیع اما بدون دیوار در این مطلب پروژه ای تجاری به مساحت ۲۱۰ هزار فوت مربع در سیلیکن ولی را مورد اشاره قرار می دهیم. ایده ی پروژه ی San Mateo office of technology company Medallia از نحوه ی توسعه ی شهرهای اروپایی، هند و افریقای جنوبی گرفته شده است. گسترش و کشیدگی فضا در محیطی مسطح بدون پیروی از یک الگوی ریاضی. آن طور که تیم طراحی پروژه در interiordesign.net اظهار کرده اند دلیل انتخاب طرحی به این شکل به خاطر بین المللی بودن مشتریان و طرف حساب های شرکت بوده است. نکته ی جاب در طراحی داخلی...