طراحی داخلی روی بهره وری کاری تاثیر می گذارد دکوراسیون بهتر، خلاقیت بالاتر کارکنان همه ی ما درجه های مختلفی از استعداد و خلاقیت در اختیار داریم. مطالعات نشان می دهد کیفیت کاری کارمندان یک مجموعه، در ارتباط مستقیم با میزان استفاده از آن مقدار هوش و ذکاوتی است که توانایی به کار بستنش را دارند. در نتیجه برای بهروزی و رقابت مستمر با رقبای کاری خود، تنها به خدمت گرفتن افراد متخصص و کارآزموده کافی نیست، بلکه باید برای بروز و ظهور خلاقیت آن ها بستر مناسب را تهیه کنید. طراحان دکوراسیون داخلی، پیشنهاداتی برای این مساله دارند، ما مهم ترین...

طراحی فضای تجاری، وسیع اما بدون دیوار در این مطلب پروژه ای تجاری به مساحت ۲۱۰ هزار فوت مربع در سیلیکن ولی را مورد اشاره قرار می دهیم. ایده ی پروژه ی San Mateo office of technology company Medallia از نحوه ی توسعه ی شهرهای اروپایی، هند و افریقای جنوبی گرفته شده است. گسترش و کشیدگی فضا در محیطی مسطح بدون پیروی از یک الگوی ریاضی. آن طور که تیم طراحی پروژه در interiordesign.net اظهار کرده اند دلیل انتخاب طرحی به این شکل به خاطر بین المللی بودن مشتریان و طرف حساب های شرکت بوده است. نکته ی جاب در طراحی داخلی...