طراحی داخلی ویلا؛ از قطر تا اسلوونی معجون اسرار آمیز معماری و طراحی داخلی گاها می تواند پدیده هایی خلق کند، اعجاب انگیز و درخور تحسین. هرچند بیشتر اوقات بودجه ی اجرایی چنین پروژه هایی سر به فلک می زند و در نتیجه تعداد افراد و شرکت هایی که سراغ این بلندپروازی ها می روند گاها از شمارِ انگشتان یک دست فراتر نمی رود. اما همان طور که ما فارسی زبان ها می گوییم؛ آب دریا را به قدر تشنگی باید چشید. منظور این است که شاید پروژه ای میلیون دلاری در ذهن نداشته باشید اما در همان ابعاد مشخصی که...