• BGK ، سعادت آباد ۲
  • BGK ، سعادت آباد
  • BGK ، سعادت آباد
  • BGK ، سعادت آباد
  • BGK ، سعادت آباد ۲
زمان
دسته بندی
طراحی اداری

شرکت BGK ، واحد طراحی ، سعادت آباد تهران 

این شرکت در دو واحد طراحی و حسابداری به استودیو طراحی داخلی کوژ سپرده شد و با توجه به این که واحد ها به صورت فلت ساخته شده بودند ،و نور خورشید فقط از یک ضلع ساختمان به داخل راه میافت تقسیم فضایی از طریق طراحی پارتیشن هایی که علاوه بر جدا کردن فضاها وظیفه انتقال نور را هم به عهده داشته باشند در دستور کار قرار گرفت . با توجه به پتانسیل پروژه و نیاز کارفرما تمامی المان های اداری اصلی شامل میزهای اداری ، کانتر منشی و میزهای کنفرانس و کمدها اختصاصا برای این پروژه طراحی و سفارشی سازی شد .