• BGK ، سعادت آباد ۲
  • BGK ، سعادت آباد ۲
  • BGK ، سعادت آباد ۲
  • BGK ، سعادت آباد ۲
  • BGK ، سعادت آباد ۲
  • BGK ، سعادت آباد ۲
  • BGK ، سعادت آباد ۲
  • BGK ، سعادت آباد ۲
  • BGK ، سعادت آباد ۲
زمان
دسته بندی
طراحی اداری

شرکت BGK ، واحد حسابداری ، سعادت آباد تهران 

این شرکت در دو واحد طراحی و حسابداری به استودیو طراحی داخلی کوژ سپرده شد و با توجه به این که واحد ها به صورت فلت ساخته شده بودند ، همانند اغلب پروژه های اداری طراحی داخلی با تقسیم فضایی شروع شد . به این صورت که بخش های مورد نیاز از طریق پارتیشن هایی که علاوه بر جدا کردن فضاها وظیفه انتقال نور را هم به عهده داشتند از هم متمایز شدند . با توجه به پتانسیل پروژه و نیاز کارفرما تمامی المان های اداری اصلی شامل میزهای اداری ، کانتر منشی و میزهای کنفرانس و کمدها اختصاصا برای این پروژه طراحی و سفارشی سازی شد .