زمان
دسته بندی
طراحی مسکونی

پروژه مسکونی گلکار ، بندر عباس

برای ما هر پروژه یک چالش است که با تمام انگیزه به ارائه راه حل به آن میپردازیم  . توجه به جزئیات و طراحی آنها همواره در بالاترین مرتبه اهداف ما در پروسه کاری قراردارد . از طراحی سقف و فضاهای شاخص مثل آشپزخانه تا طراحی میز صبحانه خوری و حتی فضایی خاص برای قرار دادن تلویزیون ! ما ایمان داریم که اصولا توجه به دیتیل های یک طرح دلیل اصلی به کمال رسیدن آن است . این روند برای این پروژه هم ادامه داشت تا مطابق با نیاز کارفرما با سبک مدرن در تم طوسی و سرمه ای به طراحی کل فضای نشیمن و پذیرایی تا آشپزخانه و اتاق های خواب بپردازیم.