زمان
دسته بندی
طراحی تجاری, طراحی غرفه

غرفه ناربن در نمایشگاه صنعت پوشاک

این غرفه به متراژ چهل و شش متر مربع به تیم کوژ سپرده شد.برای این غرفه بر اساس نیاز کارفرما رگال های اختصاصی نمایش محصول از جنس فلز و چوب طراحی و ساخته شد که علاوه بر ارائه محصول قابلیت نگهداری و انبار محصولات هم درون خود داشت . به کارگیری رنگ بنفش برای پوشش دیوارها باعث ارتباط هرچه بهتر بانوان و کودکان به عنوان مخاطبان هدف پروژه میشد که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت .این پروژه توسط تیم طراحی کوژ به عنوان بخشی از تیم آژانس تبلیغاتی زیبالون طراحی و به اجرا رسید .