زمان
دسته بندی
بازسازی, طراحی اداری

بخش IT شرکت هاکوپیان

شرکت صنعتی پوشاک هاکوپیان بزرگترین طراح و تولید کننده تمام صنعتی پوشاک در ایران است. بخش آی تی این شرکت تحت نام تجاری هاکوتک به متراژ دویست و پنجاه متر مربع در ساختمان اصلی آن واقع در خیابان جم با توجه به کاربری فضای مورد نیاز کارفرما به طور کامل بازسازی شد. چالش طراحی تقسیم بندی جدید فضاها و جابجایی دیواهای داخلی به جهت شکل گیری اتاق های جدید با پارتیشن های مدرن شیشه ای و دیوارهای سبک بود که با کاربری خواسته شده تناسب داشته باشد. پروژه هاکوتک توسط تیم کوژ به عنوان بخشی از تیم آژانس تبلیغاتی زیبالون طراحی و اجرا شد.