• طراحی شرکت ۴۰ متری
  • طراحی شرکت ۴۰ متری
  • طراحی شرکت ۴۰ متری
  • طراحی شرکت ۴۰ متری
  • طراحی شرکت ۴۰ متری
  • طراحی شرکت ۴۰ متری
  • طراحی شرکت ۴۰ متری
  • طراحی شرکت ۴۰ متری
زمان
دسته بندی
طراحی اداری

دفتر کار ۴۰ متری ، خیابان سعدی

این دفتر کار کوچک برای تعداد پنج تا شش پرسنل در خیابان سعدی تهران در نظر گرفته شده بود . فضا از دو طرف پنجره داشت و حجم زیاد نور عبوری از پنجره ها باعث اخلال در کار پرسنل می شد . برای رفع این چالش ، اقدام به طراحی کمدی سرتاسری برای دیوار انتهایی سالن کردیم تا علاوه بر رفع مشکلات ازدیاد حجم نور ، فضای کافی برای نگهداری از اسناد و وسایل نیز تامین گردد. از سوی دیگر موکت برای پوشش کف انتخاب شد تا با استفاده از خاصیت جذب صوت آن ، به ایجاد سکوت ، تمرکز و بازده کاری کمک شود . با همنشینی رنگ سرمه ای و چوب قهوه ای در طراحی و انتخاب دقیق میز و صندلی هایی متناسب با ارگونومی کاری آن شرکت ، جذابیت بصری فضا دوچندان شد .