• سیال کنترل ، ظفر
  • سیال کنترل ، ظفر
  • سیال کنترل ، ظفر
  • سیال کنترل ، ظفر
  • سیال کنترل، ظفر
  • سیال کنترل ، ظفر
  • سیال کنترل ، ظفر
  • سیال کنترل ، ظفر
  • سیال کنترل ، ظفر
زمان
دسته بندی
طراحی اداری

شرکت سیال کنترل ، ظفر تهران

در طراحی پروژه های اداری بررسی و مطالعه نوع شرکت ،تعداد بخش های مورد نیاز ، تعداد کارکنان ، احتمال حضور اراباب رجوع و … لازم است . این پروژه به متراژ یکصد و ده متر مربع در منطقه ظفر تهران قرار داشت و کار با تقسیم بندی فضاها و ایجاد اتاق مدیریت و کارمندان با استفاده از دیوارهای پیش ساخته آغاز شد و با توجه به کاربری مرتبط با تجهیزات نفت و گاز شرکت ،برای اتاق مدیریت از پنل های حک شده به طرح دلخواه و تم سفید و مشکی و طراحی مدرن برای دیگر فضاها استفاده شد .