زمان
دسته بندی
طراحی مسکونی

طراحی داخلی ویلای روضتی

این پروژه در شهرک ساحلی خانه دریا محمود آباد در دو طبقه طراحی شد . آشپزخانه، نشیمن، فضای پذیرایی و بار در طبقه همکف و اتاق های خواب در طبقه اول . برای هرکدام از فضاها طراحی خاص با رویکرد استفاده از متریال هایی با رنگ و بوی منطقه ساحلی پروژه مد نظر تیم طراحی کوژ قرار گرفت . نتیجه تلفیق معماری مدرن و المان های روز با سلیقه کارفرما ،همنشینی آهن در کنار سنگ و چوب در معماری داخلی ویلا بود که علاوه بر القای حس دوستانه و چشم نواز به نوعی نوآوری در استفاده از المان ها مختلف در طراحی ویلا به حساب می آمد .