زمان
دسته بندی
بازسازی, طراحی مسکونی

مسکونی خالدیان ، زعفرانیه

آشپزخانه به عنوان قلب خانه فضاییست که معمولا مادر خانواده زمان زیادی را در آن میگذراند ، در چیدمان آن ایجاد مثلث کار بین المان های اصلی یعنی گاز ، سینک و یخچال ضروری است ، در عین حال به روز بودن سیستم آشپزخانه از لحاظ چیدمان دیگر عناصر ، طراحی کابینت ها و دسترسی المان های اصلی به یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار است . در آشپزخانه این پروژه درب کابینت ها از پلی وود (چوب چندلایه) که به صورت لمسی و بدون دستگیره باز میشدند استفاده شد که ظاهر متفاوتی به طراحی آن بخشید ، سنگ کرین سفید هم برای سطح رویی یونیت ها بکار گرفته شد .