• آژانس مسافرتی اویتا
  • آژانس مسافرتی اویتا
  • آژانس مسافرتی اویتا
  • آژانس مسافرتی اویتا
  • آژانس مسافرتی اویتا
  • آژانس مسافرتی اویتا
  • آژانس مسافرتی اویتا
  • آژانس مسافرتی اویتا
زمان
دسته بندی
طراحی تجاری

پروژه آژانس مسافرتی اویتا ، رامسر 

طراحی داخلی آژانس مسافرتی اویتا پاییز امسال در شهر رامسر به تیم طراحی استودیو کوژ قرار سپرده شد. با توجه به نیاز و تاکید کارفرما مبنی بر خاص بودن پروژه ،از طراحی و به کارگیری اینستالیشنی زیر سقف با قرار دادن پرنده های درنا اریگامی استفاده شد که حس رهایی و پرواز را به اتمسفر داخلی فضا القا کند . نشیمن های راحتی مکعبی برای مشتریان و صندلی های میزبان به همراه یک میز شیشه ای ساده برای پرسنل که روی پوششی از چوب و قلوه سنگ کف نشسته اند ، گرما و صمیمیت را میان آنها اضافه میکند .