کلید دست یابی به بهترین چیدمان مبلمان منزل شما این است که کار را روی پلان انجام دهید...

در پروژه هایی از این دست طراح می کوشد تا بین محیط بیرونی منزل با شما،پلی ارتباطی ایجاد کند....

این بار قصد داریم از کلیشه های مرسوم فاصله بگیریم و سراغ سبکی نو و جدید برویم...

نویسنده و محقق جوان، Lena Späth به ایران سفر کرده و بر اساس مشاهداتش منازل ایرانیان، کتابی نگاشته است....

سعی می کنیم در وهله ی اول درک کاملی پیدا کنیم نسبت به این که مشتری "دقیقا" چه می خواهد...

از ابتدایی ترین مراحل طراحی تا نهایی ترین اقدامات را می توان بر اساس آموزه های فنگ شویی اجرا کرد....

طراح داخلی می کوشد با به خدمت گرفتن رنگ، طرح، مبلمان و نور ،نیازهای افراد را به طور حداکثری بر طرف سازد....