کلید طراحی تابستانی موفق، استفاده از نور، رنگ های روشن و ایجاد استعاره ای از ساحل دریا است....

ساختار و استایل و جلوه ی بصری که صندلی ها به محیط می بخشند غیرقابل انکار است....

طراحی دکوراسیونِ اتاق خواب در اکثر مواقع، پروژه ی محبوب طراحان به حساب می آید....