امروزه تمایل افراد به طراحی دکوراسیون داخلی و یا بازسازی منازلشان بیشتر شده است....

آینه های دیواری در واقع مبلمان فوق العاده ای هستند که تاثیر زیادی بر دکوراسیون داخلی ...

طراحان استودیو کوژ همواره در تلاش هستند که این فضاها را به صورت اصولی و خاص طراحی نمایند...