وقتی که با محدودیت فضا مواجه اید چاره ای نیست جز استفاده ی بهینه از تمامی جوانب....

مکانی برای پخت و پز در گذشته اما امروزه فضایی جامع در خدمت فعالیت های روزمره...

طراحی داخلی زمانی که بودجه ی محدود داشته باشد و فضای کوچک چالش برانگیز است....

به دلیل هوشمندی در انتخاب محل و جهت گیری پروژه تصویر تا این اندازه بی نظیر است....

شاید بهتر باشد محیط داخلی خانه را با استفاده از چند تکنیک ساده، آینه ای ساخت از یار و دیار...