این نوشته به احترام Thomas Chippendale ، طراح داخلی و خالق زیباترین مبلمان های انگلیسی نگاشته شده است....

کلید دست یابی به بهترین چیدمان مبلمان منزل شما این است که کار را روی پلان انجام دهید...