مبلمان دکوراسیون داخلی

هارمونی طراحی با Joules & DFS
نقش مبلمان در ایجاد زیبایی داخلی
برند معروف بریتانیایی Joules که نام و آوازه ای بسیط در حوزه ی طراحی داخلی دارد، به تازگی پایه های مستحکم یک همکاری را با تولیدات DFS (که یک تولید کننده ی کارگاهی و محلی است)، بنا نهاده است. این همکاری در حوزه ی مبلمان، صندلی و البته تزیینات کف منزل شکل گرفته و به حق و بی اغراق جلوه های فوق العاده زیبا و منحصر به فردی ساخته است.

چنین الگویی در طراحی می تواند به عنوان یک دانشگاه طراحی دکوراسیون داخلی مطرح باشد. تنها با افزودن و ایجاد پیوند بین سه المان داخلی فضای منزل را از فرش تا عرش به پرواز در آوردن، نکته ی کمی نیست که به راحتی از کنارش گذر کنیم.
در ادامه به چند نمونه از مهم ترین کارهای Joules & DFS اشاره کرده ایم. آن چه اهمیت دارد در مرتبه ی اول رنگ، چیدمان و نحوه ی بر قراری هارمونی بین المان های سه گانه ی مذکور است، دقت کنید و اگر مطلب جالبی اضافه بر سطرهای توضیح دریافتید را با ما در میان قرار دهید.

حضور و به کارگیری یک المان برجسته همواره جوابگو بوده. یکی از تکنیک هایی که تاریخ انقضایی برای آن نمی توان متصور بود، همین قرار دادن مصداق گونه ی یک کاناپه ی بزرگ، با طرح و نقشی منحصر به فرد است، طوری که انگار یک مرکز و کانونی مستحکم برای فضای داخلی می سازد.

در کنار این موضوع، انعطاف طراحی و توانایی تغییر در چیدمان هم موضوعی نیست که به سادگی از کنارش بگذریم. نگاه کنید چگونه فاکتورهای مختلف طراحی در قسمت های گوناگون منزل جای می گیرند و چینش های مختلف را ممکن می سازند.

جزئیات طراحی گاهی می تواند خود به تنهایی از حاشیه به متن کوچ کنند. به گل های روی مبل نگاه کنید، هماهنگی نقش های آبی کفپوش با کاناپه را زیر نظر داشته باشید و از همه جالب تر، کوسن های رنگارنگ که هر کدام به تنهایی می توانند یک اثر هنری نام بگیرند.

در آخر این که به ساختن فضاهای دنج هم باید توجه داشت، در اختیار داشتن یک نوشیدنی گرم، نشستن روی این کاناپه که در مجاورت پنجره ی بیرونی قرار گرفته فوق العاده نیست؟