چیدمان اتاق پذیرایی متسطیل شکل

چیدمان اتاق پذیرایی مستطیل شکل

طراحی و چیدمان اتاق پذیرایی مستطیل شکل
کارهایی که نباید انجام دهیم
به طور معمول فراوان درباره ی طراحی و چیدمان اتاق های پذیرایی مستطیل شکل سخن گفته می شود، تکنیک های گوناگون معرفی و دستورالعمل هایی ارائه داده می شوند. اماهیچ گاه حدود و قصور طراحی صحیح و بی کیفیت با قاطعیت مشخص نمی شود.
ما در این قسمت برای شما مجموعه اقداماتی که نباید در یک اتاق پذیرایی مستطیل شکل انجام دهید را لیست کرده ایم، بررسی کنید و نظر خود را با ما در میان بگذارید.

رنگ نزنید
در صورتی که برای دکوراسیون پذیرایی مستطیل شکلی سراغ یگ طراح داخلی رفتید و او راه حل اول را رنگ آمیزی و تغییر آن بیان کرد به احتمال زیاد شخص اشتباهی را انتخاب کرده اید. رنگ آمیزی و تغییر آن در زمره ی آخرین تیرهای ترکش طراحی قرار می گیرند.

مبلمان باید راحت باشد، خیلی ظاهر بین نباشید
نامِ “پذیرایی”، روی خودِ فضای مورد نظر ما قرار دارد، هدف این است که یک محیط زیبا و دلنشین و کاربردی بسازید، در نتیجه خیلی روی ظاهر مبل، تشدید قرار ندهید. به احتمال زیاد اگر مبل های شما حس راحتی را به مخاطب القا کنند فضای مستطیلی پذیرایی خیلی مشکل ساز نباشد.

اگر قصد تغییر چیدمان دارید، عجله نکنید
به فرض اگر همین امروز تصمیم گرفته اید که چیدمان پذیرایی مستطیلی خود را تغییر دهید، به یک باره تمامی لوازم داخلی را تغییر ندهید، کار را کم کم پیش ببرید، یک المان جدید وارد کنید و یکی دو تا قدیمی را خارج سازید.

به ظرفیت پذیرایی خود نگاه کنید، نه آن چه می شد باشد
شاید علاوه بر مستطیلی بودن پلان، محدودیت مساحت هم وجود داشته باشد، توصیه ی ما این است که بنای چیدمان و طراحی دکوراسیون را ظرفیت موجود قرار دهید، مثلا پذیرایی همزمان از ده الی پانزده نفر، وقتی با دید واقع گرایانه به استقبال امور بروید نتیجه دلخواه تر خواهد بود.

در نتیجه، ابتدا به ساکن رنگ نزنید(به طور کامل تعمیم دهید به هر تصمیم شتاب زده)، در انتخاب وسایل و تجهیزات ظاهر بین نباشید و همیشه از خود بپرسید دقیقا فایده و کارکرد این المان چیست و در نهایت ظرفیت پذیرایی مستطیلی خود را مد نظر داشته باشید و انتظار غیر منطقی را از ذهن خود بیرون کنید.