طراح دکوراسیون منزل

طراح دکوراسیون منزل

طراح دکوراسیون منزل ، چرا معمار یا طراح به شما نه می گوید!
چیزهایی هست که نمی دانید!
وقتی در حال ساخت یا دکور کردن منزل خود هستید، با خود فکر می کنید که در نهایت من در اینجا زندگی می کنم، در نتیجه نظر معمار و طراح خیلی اهمیت ندارد. در این شرایط هنگامی که او به شما نه می گوید و در اجرای خواسته ی شما اصطلاحا سنگ اندازی می کند، احتمال دارد دچار این سو تفاهم شوید که خواسته ای غیر از برآورده ساختن اولویت های شما دارد.
حال آن که اینگونه نیست، کافی است سطرهای آینده را مطالعه فرمایید، متوجه می شوید که هر مخالفتی حکمتی دارد قابل تامل.
شما در حال شکستن مرز بودجه هستید
در همان جلسه ی اول، میزان بودجه ای که قرار است اختصاص دهید سوال می شود (هر طراح کارکشته ای این کار را انجام می دهد). این مساله به این خاطر است تا مشخص شود سهم هر متر مربع از امکانات زیبا سازی در کف، سقف، دیوارها و ادوات و وسایل به چه شکل پیش می رود. در نتیجه، در گام اول، میزان بودجه ای که پیشنهاد داده اید را در نظر داشته باشید.
قوانین معماری یا طراحی داخلی رعایت نخواهند شد
شاید شما تراسی بخواهید با هندسه ی خاص، نمایی بخواهید با رنگی غیر معمول و بسیاری دیگر. معمار و طراح دکوارسیون شما از قوانین شهری آگاه است، از او بپرسید دلیل مخالفتش قانونی است یا خیر.
طرح شما مصالح ناهمسان و ناهماهنگ را می طلبد
همواره به خاطر داشته باشید، آب و هوای هر منطقه، مصالح همسان و هماهنگ با همان شرایط را می طلبد. شاید طرحی که شما می خواهید تنها با نمای سنگ و بتن محقق می شود، در عین حالی که آن منطقه سازه ی فولادی می خواهد و نمای آلومینیوم.
خواسته ی شما خارج از قرارداد است
اگر برای دکور کردن یک اتاق خواب قرارداد بسته اید، در نظر گرفتن شرایط پذیرایی در قرار داد وجود ندارد، این یک مثال کلی است از شرایطی که در مقیاس بزرگ رخ خواهد داد.
شاید راه بهتری وجود داشته باشد
طراح شما تجربه ی بیشتری دارد و پروژه های گوناگونی را از سر گذرانده است. اگر برای برآورده ساختن نیازی پیشنهادی می دهد، حتما از روی دانشی است که اندوخته، در نتیجه به راه و روش او اطمینان داشته باشید.