چرا به فضای سبز روی پشت بام نیاز داریم؟ از ترندهای جدید طراحی و معماری چه می دانیم؟ سقف های سبز، چمنی یا زنده، ترندی هستند که به تازگی در عالم معماری به وجود آمده است. معماران و طراحان خلاق به زیبایی دریافته اند که چگونه می توان روی یک سقف گیاه کاشت و از مزایای بی نظیرش بهره گرفت. از آن جایی که سقف ها به خصوص در فضاهای شهری، قسمت هایی بی استفاده، زشت و نامحبوب به حساب می آیند، با این تکنیک می توان به طور کلی ماهیت آن ها را تغییر داد و قابلیت های تازه و جدیدی...

راز طراحی فضاهای بسته، کوچک و محدود چند تکنیک ساده ی اجرایی فقط به این خاطر که در منزلی کوچک زندگی می کنید، نباید اینگونه تصوری داشته باشید که ناچار به انتخاب مبلمان و وسایل کوچک هستید. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد (حتی طراحان) در دکور کردن منازل کوچک مرتکب می شوند همین است، رعایت مقیاس اشیا با مساحت منزل، در حالی که ما درست عکس این مطلب را توصیه می کنیم؛ در منازل کوچک، بزرگترین ابعاد ممکن را انتخاب کنید. در ادامه، گام به گامِ طراحی منزل کوچک شما را ارائه داده ایم. اول از همه، بزرگ خرید کنید به خاطر داشته باشید،...