طراحی فضای سبز ویلا

طراحی فضای سبز ویلا

طراحی فضای سبز ویلا

اگر به دنبال کسب اطلاع از چگونگی طراحی فضای سبز ویلا هستید، جای درستی آمده اید. ما با در اختیار داشتن آرشیو جامعی از مدل های مختلف طراحی، به همراه اشراف بر لطایف الحیل اجرایی، عصاره و چکیده ی نکات مهم طراحی فضای سبز ویلایی را در اختیار شما قرار می دهیم.

طراحی فضای سبز ویلا زیر و بم زیاد دارد اما تمامی آن ها به نوعی زیر مجموعه ی دو اصل کلی هستند، انتخاب گیاه صحیح و چیدمان و جایگذاری اصولی. این دو امر اگر به صورت علمی و فنی بر قرار و قائم شوند، نه تنها منظره ی زیبایی به وجود می آید بلکه اتمسفر فضا به گونه ای تغییر می کند که قرار گرفتن در آن عطر خوش طبیعت را در جان و جهان آدمی، جاری و ساری می سازد.

المان های جزئی طراحی فضای سبز ویلا

مسیرهای اسرار آمیز و پر پیچ و خم، سنگ فرش های زیبا، حوض و حوضچه های کوچک، چشمه و فواره،  گل کاری هوشمندانه و انواع درخت، اگر هر یک، در سمفونی جامعِ طراحی فضای سبز ویلای شما، نتِ صحیح را بنوازند، آن گاه می توان به مقصود رسید.

طراحی فضای سبز ویلا، خدمات ما

توجه داشته باشید که هدف از طراحی فضای سبز در یک ویلا مشابه چیزی که در طبیعت بکر رخ می دهد نیست. در آن جا رویش و بقای گیاه طبیعی رخ می دهد و در ویلای شما نیاز به حل معمای سلیقه و مقدورات است. یعنی طراح برای ایجاد فضای سبز می کوشد تا بین خواسته های کارفرما و مقدورات اجرایی راه حلی میانه بیابد.

رنگ، طرح، چیدمان، نما و منظره، فضا و اتمسفر، در نظر گرفتن شرایط رشد گیاه و بسیاری دیگر حوزه ی طراحی فضای سبز ویلا را به یکی از غامض ترین زمینه های طراحی تبدیل کرده است. در صورتی که زیبایی نقش و نگارهای زیر دل شما را ربود، برای در اختیار داشتن یک اختصاصی اش با ما تماس بگیرید.