طراحی دکوراسیون منزل

طراحی دکوراسیون منزل

طراحی دکوراسیون منزل

طرح هایی بلندپروازانه برای طرای داخلی منزل شما

تا به حال شده با دیدن یک عکس یا قرار گرفتن در فضایی اعجاب انگیز با خود بگویید می شود من هم در چنین جایی روزها را شب و شب ها را به طلوع خورشید برسانم؟ پاسخ کوتاه این است که بله می شود، با جادوی طراحی داخلی هر آرزو و رویایی امکان پذیر است. آن چه پیش رو خواهید خواند مقدمه ای است بر چگونگی خلق محیط زیبا، دوست داشتنی و آرام که در بستر سبک های مدرن شکل گرفته است.

تصویری که مشاهده می فرمایید پروژه ای است پیش رو در سرزمین تایوان. علت انتخاب این پروژه برای معرفی مصداق از سمت تیم طراحی ما استفاده ی هوشمندانه از اشکال و المان های منحنی بوده است. از منظر روانشانی طراحی داخلی و معماری ذهن شرقی ها(به خصوص ما ایرانیان) شیفته ی آرامش است و این امر در طرح های منحنی محقق می گردد.

جالب نیست که طراحی داخلی سنتی ما هم به همین شکل بوده؟ طاق و گنبدها را بنگرید، بر همین اساس طراحی می شده اند؛ با این هدف که فضایی خلق شود مختصِ تامل و تدبر در خویشتنِ خویش و تعالی روح. حال با گذشت اعصار و قرن ها یک بار دیگر اقتضای زمانه ایجاب می کند که طراحی داخلی اولویت لیست خود را احقاق آرامش قرار دهد. اینبار اما با هدفی دیگر، ساختن مکانی برای فرار از قیل و قال دنیا.

طراحی داخلی بر مبنای ایجاد خطوط منحنی علاوه بر جلوه ی فوق العاده ی بصری کارکرد مدیریت نور و صوت فوق العاده ای دارد. در چنین فضایی شما هیچ صدای پریشان و سردرگمی نمی شنوید و علاوه بر این نورها به معنی واقعی کلمه سیال می شوند و در فضا می غلتند و این انتخاب شما است که در موج آن ها قرار بگیرید یا نه.

وقتی از جادوی طراحی داخلی سخن می گوییم به معنی واقعی کلمه “اغراق” نکرده ایم. می توان با تکنیک یا علمی دیگر اینچنین روح آزرده آدمی از یک روز سخت را صیقل داد؟ خود را در این فضای بی نظیر تجسم کنید و بعد پاسخ بگویید.

در صورتی که چنین طرح هایی روح بلندپروازانه ی شما را بیدار می کند با ما تماس بگیرید؛ خلق چنین جادویی تخصص ما است. ما رویا می سازیم.