طراحی دکوراسیون منزل کوچک

طراحی دکوراسیون منزل کوچک

یا طراحی فضاهای کوچک منزل

اگر فضایی کوچک یا حتی قناس در منزل خود دارید، حتما ساعت ها و روزها با خود کلنجار رفته اید که واقعا باید با آن چه کرد. نه وسیله ای درونش جای می گیرد نه می توان به طریقی از آن بهره گرفت. مطلب را در مقدمه ادامه نمی دهیم و بی پروا به دل موضوع می زنیم، برای تجربه ی کمی خلاقیت آماده باشید، تا منزل کوچک، یا فضای کوچک منزل بزرگ خود را مفید و زیبا سازید.

همواره به دنبال کاربری های جایگزین باشید

همواره درباره ی بعضی از قسمت های منزل که در ارتفاع پایین قرار می گیرند این احساس وجود دارد که چه می توان کرد، درباره ی فضایی که بین دیوار و زیر پله های قرار می گیرد به عنوان مثال می توان یک سری تکنیک های مناسب و جالب را به کار برد. به عنوان مثال در آن پایین یک میز کار و در زیرش یک گنجه ی زیبا و کاربردی برای قرار دادن اشیایی که تا قبل از این انبار مخصوص خود را نداشته اند.

ظرفیت کشو را دریابید

کنار شوفاژ، در فضای پرت زیر دکوری که ایجاد کرده اید محل فوق العاده به وجود می آید برای قرار دادن المان های داخلی که به صورت کشویی کار می کنند. با اینکار هم فضای بی استفاده را به خدمت می گیرد و هم بخش هایی که تا قبل از این کاربری دیگری داشته اند را آزاد می کنید.

از شر وسایل اضافی راحت شوید

هیچ وسیله ای نباید در یک منزل کوچک احساس امنیت کند! منظورمان این است که در زمان محدودیت فضا، وسایل و تجهیزات تا زمانی در منزل شما جای دارند که که نتوان برای آن ها جایگزین بهینه تری پیدا کرد. دقیق تر اگر بخواهیم بگوییم باید از تمثیل بهره بگیریم، به عنوان مثال این تصویر تا قبل از این از حضور لوستر برای روشنایی بهره می برده، اما یک حرکت هوشمندانه ی طراحی نور را در دل سقف کار کرده و از این طریق بهره گیری بهینه از فضا محقق شده، حال بگردید و به دنبال مواردی از این دست باشید.