طراحی داخلی چیست؟

طراحی داخلی چیست؟

طراحی داخلی یا طراحی دکوراسیون داخلی؟

جالب است بدانید که “طراحی داخلی” مفهومی متمایز از “طراحی دکوراسیون” داخلی است. به بیان دقیق تر طراحی داخلی یا Interior Design به معنی سر و شکل دادن به کلیت یک فضای داخلی از مرحله ی آغاز طراحی نقشه تا اجرای سفت کاری آن است؛ حال آن که طراحی دکوراسیون داخلی یا Interior Decoration در مفهوم جان بخشیدن به فضا، با استفاده از تغییر وسایل، اشیا و تجهیزات فضای مورد نظر به کار می رود.

سطرهای بالا به خوبی نشان می دهند که طراحی داخلی(Interior Design) علمی است که در قالبی هنرمندانه فرو رفته و تار و پود دوانیده است. در این نوشتار ذره بین خود را روی همین مفهوم متمرکز کرده ایم و مهم ترین مولفه یا المان های طراحی داخلی را چکیده وار ارائه داده ایم. در صورتی که به این حوزه علاقه مند یا فعال هستید اطلاعات پیش رو می تواند مفید به فایده تلقی شود.

  1. فضا

از مهم ترین المان های طراحی داخلی فضا و شناخت آن است. ابعاد، نحوه ی قرارگیری اضلاع، ارتفاع و فاکتورهایی از این دست فضا، اولین و مهم ترین مولفه ی طراحی داخلی را به وجود می آورند. اگر بخواهیم کوتاه بگوییم، فضا در طراحی داخلی به منزله ی شالوده یا فونداسیون برای یک ساختمان است.

  1. خط

خطوط حاضر در یک محیط داخلی مولفه هایی هستند که به چشم نمی آیند اما فوق العاده تاثیرگذار هستند. به تصویر زیر دقت کنید تا بهتر متوجه این موضوع شوید، خط سقف، کف، خطوط به وجود آمده توسط پله ها و غیره. یک فضای داخلی پر است از خط و باید به آن ها و نحوه ی طراحی آن ها توجه داشت.

  1. فرم

به فرم ها توجه داشته باشید. نسبت به سایر مولفه ها فرم کمی پیچیدگی دارد و سخت تر درک می شود. منظور از فرم در طراحی داخلی ترکیبی است که چند ویژگی در سطح خارجی خود ارائه می دهند. به دیگر سخن فرم برای یک فضای داخلی به منزله ی ویژگی های شخصیتی برای یک انسان است.

  1. نور، رنگ و الگوها

تفاوتی نمی کند که نور چگونه فراهم شود(طبیعی و مصنوعی)، این مولفه یکی از مهم ترین ها است. دلیل این اهمیت شاید برجسته ساختن تمامی ویژگی ها باشد. فضا، خطوط و فرم در سایه روشنِ نور معنا می یابند. به طور مشابه رنگ و الگویی که در فضای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد نقش دارد و باید به آن توجه درخوری داشت.

نقش رنگ در طراحی داخلی

استفاده از یک الگو در به وجود آوردن المانی خاص

 

در سطرهای بالا سعی شد تا نسبت به طراحی داخلی اشراف قوی تر ایجاد شود. باید توجه داشت که منظور از این عبارت با طراحی دکوراسیون داخلی تفاوت و دارد. همچنین المان و مولفه هایی که طراحی داخلی را می سازند مجموعه ای خاص و منحصر به فرد هستند که در متن به آن ها اشاره شد.