طراحی داخلی ساختمان ایرانی

طراحی منزل به سبک ایرانی با سفری به درون زیباترین منازل ایرانی

 در حالی که در دنیای طراحی داخلی امروزه سبک های اسکاندیناوری روی بورس هستند و توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده اند، نویسنده و محقق جوان، Lena Späth به ایران سفر کرده و بر اساس مشاهدات و یافته هایش از اصول طراحی داخلی منزل ایرانیان، کتابی به نام Behind Closed Curtains: Interior Design in Iran نگاشته است.

بسیار خب، نوشته های امروز را مدیون فردی هستیم که به ایران آمد، در بستر عشقی فردی، عاشق تمامی ایرانیان شد و سبک طراحی منزل ایرانی را شورآفرین، زیبا و قابل احترام توصیف کرد. سراغ او و کارش رفته ایم تا طراحی داخلی ایرانی را از نگاه بیرونی یک غریبه نگاه کنیم. این اقدام ما را یاری می کند تا زیر و بم و زیبایی های هنرمندانه ی سبک طراحی ایرانی را با جزئیات بهتری فراگیریم.

عکس Lena Späth در کنار مردم محلی و دیگر عکس های کتاب وی را در بالا ملاحظه می کنید

درباره ی طراحی منزل به سبک ایرانی چیزی که برجسته مشاهده می شود علاقه به طراحی های هنرمندانه و ساده است. خود او می گوید دوستانش مورد سوال و انتقاد قرار می دادنش که چرا با وجود دسترسی به برند های معتبر و سبک های اروپایی به ایران می رود و از طراحی داخلی ایرانی مطلب تهیه می کند، پاسخ او رازی است که در سادگی طراحی ایرانی نهفته است و معجونی که این سادگی با سنت و تاریخ می سازد.

توصیفی که از ایرانیان و طراحی منزل به سبک ایرانی دارد به این صورت خلاصه می شود که مردمانی عادی، در خانه هایی غیر عادی و فوق العاده. او می افزاید که گویی گنجی پنهان در دل سادگی طراحی داخلی ایرانی نهفته است.

شالوده ی مطالعه ی نگارنده روی خانه ی دیبایی در اصفهان بنا نهاده شده و به نظر می رسد که هر آن چه در مقدمه و طول بحث هایش عنوان می کند را می توانیم تعمیم دهیم به کلیت سبک طراحی منزل ایرانی ها.

در طول بحث به المان های سنتی طراحی ایرانی اشاره می شود و شاه نشین، راه روها، ترکیب رنگ و اموری از این دست زیر ذره بین نقد و بررسی قرار می گیرند.

اگر بخواهیم به صورت چکیده وار برای سبک طراحی ایرانی چند مولفه بر شماریم باید به اهمیت نقاشی و رنگ، آینه کاری، قاب و فریم چوبی پنجره ها، ستون و بالکن و از همه مهم تر حیاط و نقشی که می تواند در جریان مدیریت و تهویه ی هوا داشته باشد اشاره کنیم.

وقتی که آثار را بررسی می کنیم به گفته های محققان خارجی پی می بریم، نگاه کنید چگونه هنر و زیبایی ناشی از سازه ها و صنایع دستی می تواند در تار و پود طراحی سنگ و گل و چوب به کار گرفته شود و جادوی قدرتمند به وجود آورد.

این همان هنر طراحی داخلی است، به سبک ایرانی.