طراحی داخلی با سنگ

طراحی داخلی با سنگ

طراحی داخلی با سنگ آنتیک

چگونه اتاق خود را با سنگ تزیین کنیم؟

در صورتی که به طور عمومی به طراحی داخلی و خلق زیبایی در فضای منزل خود علاقه دارید، استفاده از سنگ های آنتیک می تواند وسیله و ابزاری کم نظیر به شمار آید. در سطرهای آینده نه از منظر زمین شناسی و بیان مدل های مختلف سنگ(مثلا نام بردن از کوارتز و غیره)، بلکه بسته به ظاهر و تاثیری که می توانند در طراحی داخلی منزل شما داشته باشند، موضوع را پیش برده ایم.

حاخشاهکار خود را در مرکز دید قرار دهید

میزهای قهوه خوری یا هر المانی که در مرکز منزل شما قرار دارد، می توانند بستری مناسب برای نمایش سنگ آنتیک تلقی شود، در این تکنیک مطلبی که اهمیت دارد، در نظر گرفتن سنگ به عنوان کانون جلوه و توجه فضای داخلی است. نیازی به توضیح نیست که سنگ آنتیک شما باید آن قدر جلوه داشته باشد که از پس انجام این وظیفه برآید.

از سنگ در دکوراسیون بهره گیری کنید، تصویر بالا یکی از مثال هایی است که می تواند تشریح و تمثیل این مورد باشد. تنها تکنیک استفاده از سنگ در دکور قرار دادن آن به عنوان کانون و مرکز نیست، گاهی می توان از آن کارکرد و عملکرد استخراج کرد مثلا زیرسیگاری(اگر اهل دود هستید یا میهمان سیگاری دارید) و همچنین به عنوان ظرف یا یک المان زیبایی مکمل.

در همین راستا و پیرو همین نظریه، می توان از اشکال مختلف سنگ در نقش نگهدارنده ی مجله و کتاب استفاده کرد، و البته سنگ های همیشه گلدان های خوبی بوده اند.

حال چند تکنیک برای انتخاب سنگ های آنتیک که می توانند کمک حال ارتقای کیفیت ظاهر دکوراسیون منزل شما باشند را ارائه می دهیم، این نوع سنگ ها برای دکوراسیون شما مفید خواهند بود :

  • سنگ هایی که رنگ پاپ، ترند یا مد دارند
  • سنگ هایی که الگوی طرح و نقششان با اتمسفر محیط سازگاری دارد
  • سنگ هایی که طرح و نقش سیال دارند
  • سنگ هایی که ظاهر هندسی منظم دارند
  • سنگ هایی که استعاره از موجود، پدیده یا شخصی هستند(مثلا تکه سنگ های تزئینی شبیه سر حیوانات)