طراحی داخلی با سنگ آنتیک

طراحی داخلی منزل با سنگ آنتیک

بررسی چند ایده

این ایده که می توان از سنگ آنتیک و به طور کلی المان های طبیعی در طراحی داخلی بهره گرفت چندی است که تبدیل به یکی از ترندهای طراحی دکوراسیون شده است. در این قسمت بررسی می کنیم که چگونه می توان از سرویس بهداشتی تا نشمین و پذیرایی را با این سنگ های زیبا دکور کرد.

اول از همه اینکه می توان در ترکیب آب، سنگ و نور جلوه های ترکیبی فراوانی مشاهده کرد. تصویر زیر یک مثال قابل اتکا برای همین مورد است. اگر قصد ایجاد یک سرویس بهداشتی فوق العاده را دارید، به قرار دادن سنگ ها در فضایی به شکل زیر و تاباندن نور روی آن ها توجه داشته باشید.

در ورای این استفاده های دکوری گاهی می توان به کل، سنگ های انتیک را در خدمت عملکرد درآورد. به عنوان مثال فضای استحمام زیر را نگاه کنید که علی رغم محیط و مساحت محدود چه جلوه و نگاری دارد.

حال کمی از فضای سرویس و حمام فاصله می گیریم و به نشیمن و پذیرایی می پردازیم. همان طور که ابتدا مورد اشاره قراردادیم سنگ های آنتیک امروزه یک ترند طراحی داخلی هستند و استفاده از آن ها  محدودیت نمی شناسد.

برای آن هایی که قصد ایجاد فضای طبیعی در محیط داخلی منزل خود را دارند طرح های مشابه مورد بالا را اکیدا مورد توصیه قرار می دهیم.

و همچنین نمونه ای دیگر:

به نظر می رسد زمان آن رسیده باشد که یک طرح بلندپروازانه را با شما در میان بگذاریم. هیاهو و قیل و قال دنیا، امروزه به حدی رسیده که انسان ها را از خویشتنِ خویش، تامل در درون و دمی آرامیدن، غافل داشته است. یکی از کارکردهای اصلی طراحی داخلی که به عنوان هدف بیان می شود، تبدیل محیط زندگی انسان به فضایی بهتر است، اگر به دنبال ایجاد یک صومعه ی شخصی برا فرو بردن سر در جیب مراقبه و مستغرق شدن در بحر مکاشفت هستید، بازهم سنگ های آنتیک می توانند در خدمت آموزه های طراحی داخلی قرار گیرند و فضایی همچون تصویر زیر را پدید آورند.