طراحی خانه

طراحی خانه شما باید داستان زندگی شما را تعریف کرده و مجموعه ای زیبا از آنچه شما می پسندید باشد. آرامش و راحتی ، وقارو زیبایی این ارمغان ما برای طراحی خانه شماست.

قدم اول در طراحی مسکونی؛ شناخت نیاز ، سلیقه و طبع شماست. این مهم با حضور کارشناسان کوژ در محل مورد نظر و مشاوره حضوری با مخاطبان به دست می آید . با اندازه گیری فضا شرایط فیزیکی خانه برای برآورده شدن طرح بررسی شده و به بخش طراحی استودیو کوژ منتقل می شود تا با تشکیل اتاق فکر و ایده پردازی در مورد موضوع پروژه ، سبک و رنگ و ایده کلی طرح شکل گرفته تا پس اخذ تاییدیه شما به مرحله اجرا برسد .