دکوراسیون پذیرایی

دکوراسیون پذیرایی مستطیل شکل

به دلیل سبک طراحی داخلی ایرانی، بیشتر ما تا به حال حداقل یک بار، ناچار بوده ایم که اتاق پذیرایی خود را در مساحتی مستطیل شکل دکور کنیم. خطری که پذیرایی های مستطیل شکل را تهدید می کند این مطلب است که به دلیل طراحی و چیدمان غیر اصولی تبدیل به دالان، کوردیور یا راه رو شوند. اما کار ما به عنوان متخصصان طراحی داخلی دقیقا عکس این مطلب است، قرار است به شما در ساختن یک محیط گرم و دلنشین در همان پذیرایی مستطیل شکل کمک کنیم.

محل مشخصی برای عبور و مرور مشخص کنید

در تمامی فضاهای داخلی با هر شکلی این مطلب اهمیت دارد، اما وقتی پذیرایی مستطیلی است و عرض پلان محدود، این امر اهمیت ویژه ای پیدا می کند. ناچار به حرکت زیگزاگی شدن و گیر کردن پا به مبل و وسایل آخرین چیزی است که در یک پلان مستطیلی نیاز داریم.

مبلمان را در یک نقطه متمرکز بچینید

مبل های خود را از اطراف پذیرایی جمع کنید و به صورت جزیره ای در یک مکان مشخص قرار دهید. این کار نه تنها باعث نزول کیفیت پذیرایی شما نمی شود، بلکه تا حدود زیادی کمک به ایجاد نظم، جلوه و عملکرد مثبت می شود.

از المان های دایره ای شکل بهره بگیرید

یک قالیچه ی گرد، یا یک میز قهوه خوری دایره ای شکل می تواند سبب به وجود آمدن مناطق جالبی در پذیرایی مستطیل شکل شما شود. مساله را به این شکل نگاه کنید که در حال درآوردن چند دایره در دل یک پلان مستطیلی هستید.

از ارتفاع استفاده کنید

زمانی که پلان مستطیلی پذیرایی دست و پای شما را می بندد، آن گاه زمان استفاده از خلاقیت است. یکی از اقدامات فوق العاده کاربردی این است که طراحی را در ارتفاع و در جهت قائم گسترش دهید. آویزها و قفسه ها فوق العاده کاربردی خواهند بود.

تنها لوازم ضروری مجازند

اتاق پذیرایی مستطیل شکل شما طراحی با کیفیتی دارد اگر لوازم غیر ضروری را از آن خارج کنید. بارها گفته ایم، این بار هم تکرار می کنیم، زمانی که یکی از المان های طراحی باعث ایجاد محدودیت شده اند(مثلا در این جا پلان مستطیلی پذیرایی)، باید هدفمند، دقیق و ضروری انتخاب وسایل کرد.