دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی به معنای بررسی دقیق فضا، که با درک و شناخت شرایط فضا شروع می شود و با توجه به مقیاس، تناسبات، خطوط، تعادل، هارمونی و ریتم ادامه می یابد.

در نتیجه مواردی مانند اندازه، شکل و کاربری فضا از همان ابتدا مورد توجه طراحان قرار می گیرد در این راستا دانستن مفاهیم اصولی طراحی داخلی از قبیل مقیاس و تناسبات، دید را قوی تر کرده و در طراحی دکوراسیونی ایده آل کمک می کند.

به طور کلی طراحی دکوراسیون داخلی، مجموعه ای از تصمیمات است که طراحی خوب نتیجه ی تصمیم گیری آگاهانه و درک این مطلب است که هر انتخابی که انجام می دهیم، تاثیر واقعی و پایدار بر زندگی افراد دارد، در نتیجه طراحی دکور داخلی باید در همه جا لمس شود و همه را تحت تاثیر قرار دهد در اصل باید انسان محور باشد.

این نوشته به احترام Thomas Chippendale ، طراح داخلی و خالق زیباترین مبلمان های انگلیسی نگاشته شده است....

کلید دست یابی به بهترین چیدمان مبلمان منزل شما این است که کار را روی پلان انجام دهید...

در پروژه هایی از این دست طراح می کوشد تا بین محیط بیرونی منزل با شما،پلی ارتباطی ایجاد کند....

این بار قصد داریم از کلیشه های مرسوم فاصله بگیریم و سراغ سبکی نو و جدید برویم...