دکوراسیون خانه کوچک

راز طراحی فضاهای بسته، کوچک و محدود
چند تکنیک ساده ی اجرایی
فقط به این خاطر که در منزلی کوچک زندگی می کنید، نباید اینگونه تصوری داشته باشید که ناچار به انتخاب مبلمان و وسایل کوچک هستید. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد (حتی طراحان) در دکور کردن منازل کوچک مرتکب می شوند همین است، رعایت مقیاس اشیا با مساحت منزل، در حالی که ما درست عکس این مطلب را توصیه می کنیم؛ در منازل کوچک، بزرگترین ابعاد ممکن را انتخاب کنید.
در ادامه، گام به گامِ طراحی منزل کوچک شما را ارائه داده ایم.

اول از همه، بزرگ خرید کنید
به خاطر داشته باشید، هر چه کمیت اشیای حاضر در یک فضای محدود کمتر شود، در نهایت آن منزل بزرگ تر به نظر خواهد رسید. در نتیجه اگر برای خرید یکی از وسایل زیر رفتید، بزرگ ترین نمونه ها را انتخاب کنید؛
• لوستر؛
• قالیچه؛
• تابلو؛
• مبلمان؛
• تخت.
سراغ یک آینه ی سرتاسری بروید
باور کنید آینه معجزه می کند. انعکاس رنگ و نور، تکرار و باز تولید فضای منزل در قامتی مجازی، اثری واقعی روی مغز دارد و انسان واقعا احساس زندگی در محیطی بزرگ تر را به دست می آورد. چه روی دیوار، چه با هر تکنیک دیگری، از ظرفیت آینه ها استفاده کنید.

بزرگترین تخت خواب را انتخاب کنید
شما در اتاق خواب می خوابید، در نتیجه واقعا به تلوزیون و میز آرایش و این دست از وسایل نیاز مبرم ندارید، توصیه ی ما این است که اتاق خواب خود را با بزرگترین تختی که می شود پر کنید و یک کاغذ دیواری گل درشت به همراه چراغی در کنار تخت را چاشنی کار کنید، فوق العاده می شود.

فضای خالی باقی نگذارید؛ چاره ای نیست
می دانیم که در حالت عادی بین اشیا و وسایلی که در فضاها قرار می دهید فاصله گذاری می کنید، اما در منازل کوچک شرایط تفاوت دارد، گاهی چاره ای نیست، در نتیجه از چسباندن آن ها به هم ابایی نداشته باشید.

به همین ترتیب از مبلمان و تابلوهای بزرگ روی دیوار غفلت نکنید.

منبع:
https://freshome.com/secret-small-space-design-go-big/