دکوراسیون بنفش

دکوراسیون بنفش

بنفش یکی از رنگ های ۲۰۱۸ است، ۱۳۹۷ چطور؟

به دلیل ماهیتی که موضوع رنگ دارد هیچگاه قدیمی نمی شود. روز به روز و لحظه به لحظه باید منتظر اتفاقی بود تا یک رنگ را برای سالیان دراز تبدیل به پرچمداری قدرتمند سازد و در انواع و اقسام فضاها تجلی دهد. بررسی ها نشان می دهد که امسال می تواند سال سلطه ی بیش از پیش بنفش نام بگیرد. نظر شما چیست؟

در ادامه نگاهی انداخته ایم به المان هایی که بنفش هستند و هر یک به نوعی نامزد حضور در منزل شما.

بنفش را چگونه به کار ببریم؟

این که بنفش رنگ سال باشد یک مطلب است، این که بتوان چنین رنگی را در المان های طراحی داخلی هنرمندانه و زیبا به کار بست نکته ای است کاملا جدا و مخصوص به خود. گاهی یک دیوار بنفش می شود و گاهی درون یک گنجه و کمد، اما به راستی مرز یافتن میزان صحیح استفاده از رنگ کجاست؟

پاسخ ما مثل همیشه روشن است و صاف و ساده. همه چیز بستگی دارد به فضای کلی پروژه. رنگ های دیگر چگونه اند؟ مساحت پروژه به چه شکل است؟ نور از کدام طرف و با چه شدت و حدتی وارد فضا می شود؟ این سوالات و بسیاری دیگر(از جمله ی سلیقه ی شخصی خودِ شما) تعیین می کنند که رنگ بنفش چه قدر، کجا و چگونه به کار گرفته شود.

یک سری دستورالعمل کلی

از آن جا که شناختی از پروژه ی فرد فرد شما نداریم، علاوه بر قرار دادن یک سری تصاویر که مشاهده می فرمایید، دستورالعمل هایی جامع و کامل بیان می کنیم تا بهتر متوجه شوید در چه شرایطی می توان رنگ بنفش را به فضای داخلی منزل خود دعوت کرد.

اما همواره به خاطر داشته باشید، این توصیه ها کلی است و از پروژه ای به دیگر پروژه، تغییر زمین تا آسمان دارد، در نتیجه در به کارگیری رنگ حتما با یک طراح داخلی مشورت داشته باشید.

به طور کلی رنگ هایی که می تواند با بنفش همسان شود مشتقات خاکستری است. در غیر این صورت یا باید به کل کار را بنفش کنید(این امر لازمه ی علاقه ی زایدالوصف شما است به رنگ بنفش) و یا در المان هایی بسیار ریز رگه های بنفش ایجاد کنید.

به خاطر داشته باشید همواره لازم نیست یک صندلی، مبل یا پرده ی بنفش کار کنید، گاهی یک تابلو هم کار را راه می اندازد و می تواند رنگ و بوی رنگ بنفش را به فضا هدیه دهد.

در اخر اینکه به فضاهای مخفی هم توجه داشته باشید. گاهی می توان درون یک گنجه، کمد یا کابینت را بنفش کار کرد و با باز کردنش رنگ را نمایش داد و با بستنش آن را مخفی ساخت.