دکوراسیون اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب

شماهم این چهار اشتباه را مرتکب می شوید؟

با دست خود اتاق خواب را تخریب نکنید!

طراحی دکوراسیون داخلی اتاق خواب، همان طور که می دانید، در زمره ی چالشی ترین پروژه هایی است که می تواند به دستان یک طراح سپرده شود. برآورده ساختن نیازهای فردی و درنظرگیری خصوصیات شخصیتی یک طرف و رعایت اصول طراحی در طرفی دیگر به معادله ی چند مجهولی معماری تبدیل می شود. حال کار سخت تر می شود اگر پروژه درگیر با یک سری اشتباهات بنیادی باشد. در این نوشته، شرایط مختلفی که در فضای داخلی مشکل ساز می شوند را بررسی کرده ایم، اطمینان حاصل کنید که شما آن ها را مرتکب نمی شوید.

اشتباه طراحی اول؛ رنگ های قوی انتخاب نکنید

رنگ های روشن و بولد، نه تنها به کار اتاق های خواب نمی آیند، بلکه به معنی واقعی کلمه آن ها را دچار مشکل می کنند. مثلا اگر نارنجی و قرمز و زرد دوست دارید، شاید بهتر باشد آن ها را در آشپزخانه استفاده کنید و اتاق خواب را با طرح های خنثی تنها بگذارید؛ با آبی تیره چطورید؟

اشتباه طراحی دوم؛ دور تا دور نچینید

اتاق خواب مسجد نیست، در نتیجه نباید هر چه وسیله دارید را در کنار دیوارها قرار دهید. این اشتباه شما باعث می شود که مرکز اتاق، شبیه یک استخر خالی برای شنا به نظر برسد. در این قسمت به همان مفهوم هارمونی و سازگاری که مدام گفته ایم توجه داشته باشید، یک چیدمان اصولی و متناسب، کلید موفقیت شما خواهد بود.

اشتباه طراحی سوم؛ اتاق خواب فضای عمومی نیست

تماشای غروب آفتاب روی تخت و تماشای برآمدن آن از همان جا، البته که زیبا است. اما اگر بیدار شوید و ببینید کسی از آن طرف پنجره در حال تماشای شما بوده چه احساسی پیدا می کنید؟ در نتیجه توصیه می کنیم که از پرده های مناسب برای ایجاد پوشش و حایل استفاده کنید.

آن چه ارائه شد، سه عاملی بود که علی رغم ظاهر کوچک و کم اهمیت، می تواند عیار کیفی طراحی دکوراسیون اتاق خواب شما را به طور محسوس ارتقا دهد.