برج باغ

برج باغ یا جنگل های عمودی، دنیای جدید طراحی شهری

دنیای طراحی محدودیت نمی شناسد
وقتی می گوییم دنیای طراحی محدودیت و مرز نمی شناسد منظور دقیق همین است و تکنیک زبانی مبالغه را به کار نبسته ایم. چه کسی فکر می کرد بتوان از قرار دادن یک دانه گیاه در گلدان رسید به جایی که آپارتمان خود را به صورت جنگلی افقی طراحی کرد و ساخت.
تا به حال طراحی و دکوراسیون اعجاب انگیز زیاد معرفی کرده ایم، اما این یکی واقعا نمونه است. تجسم کنید که نشستن در فضای داخلی این پروژه چه احساسی دارد وقتی از پنجره به بیرون نگاه می کنی و در طبقه ی دهم رو به روی پنجره ات یک درخت می بینی. فرا تر از این، می توانی بعد از ظهر فنجانت را پر از چای کنی و کنار درخت تراس، لحظاتی با خودت خلوت کنی، بی نظیر نیست؟

در حال معرفی پروژه ای هستیم که در میلان ایتالیا به صورت برج های سبز دوگانه اجرا شده است. ایده ی پشت ماجرا همان بود که در ابتدا گفتیم، امکان استفاده از ارتفاع برای کاشت درخت و گیاه.

در نمای این پروژه ۸۰۰ درخت و بیش از ۱۵ هزار انواع گیاه کار شده است. ارتفاع یکی از برج ها ۱۱۱ متر و دیگری ۷۶ متر بوده است، نگاه کنید به عظمت کار طراحی و اجرایی.

کمپانی سازنده این طور اعلام کرده که هدف از طراحی و اجرای این پروژه تعیین استاندارد تازه برای سخت و ساز محیط حیات آدمی بوده است. نگاه کنید که چگونه در قلب و مرکزی ترین فضاهای زندگی انسانی می توان طبیعت را وارد کرد و زندگی را زیبا، سالم و ارگانیک ساخت.
سخن آخر را با شما داریم، همواره در طول مقالات و نوشته ها تلاش بر این داریم که نشان دهیم می توان ایده های بلند پروازانه را عملی کرد، برای این کار شاهد از سراسر دنیا می آوریم، بلند پروازی شما چه اندازه است؟ برای طراحی داخلی و دکوراسیون منزل خود چه برنامه ای دارید؟ بگذارید ما بدانیم تا راهی برای اجرایش در اختیارتان قرار دهیم.