تسلیت

تسلیت

درگذشت شصت و شش نفر از هموطنانمان در سانحه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج را به عموم مردم ایران تسلیت عرض مینماییم .