ایده هایی برای دکوراسیون ورودی ها

ایده هایی برای دکوراسیون ورودی ها

رفت و آمدتان به منزل دلپذیر می شود

امیدواریم چیزی که معرفی می کنیم و تصاویرش را گرداوری کرده ایم دوست داشته باشید، هدف ارائه ی راهکارهایی برای ارتقای کیفیت دکوراسیون داخلی منزل شما است، در نتیجه، اگر هرکدام از ایده ها را پسندید، کافی است با ما تماس بگیرید، خیلی بیشتر از این ها را در چنته داریم.

در منزل فعلی، جایی دارید که کلیدها، کیف، چتر و کفش خود را قرار دهید؟ اگر پاسخ منفی است باید به فکر ایجاد یکی از آن ها باشید و در صورتی که جواب مثبت است، بد نیست ظاهرش را ارتقا دهید. به وجود آوردن چنین فضایی، نه تنها جلوه ی بصری ایجاد می کند بلکه، می تواند در زندگی شما، نقش و کاربردی قابل تامل داشته باشد. شما راحت از منزل خارج می شوید و با خیالی راحت به آن باز می گردید، به بیانی، یک سیستم کنترل خروج و ورود ایجاد کرده اید.

حتما از خود می پرسید چگونه این کار را انجام دهم؟ راحت است، بسته به بودجه، فضا و سلیقه با یک کمد شروع کنید. رویش محلی برای قرار دادن کلید ها تعبیه کنید، یک آینه، قاب عکس و کم کم به تزئینات و کاربری هایش بیافزایید. در تمام طول کار اما توجه داشته باشید که شما در حال انجام یک پروژه ی طراحی دکوراسیون داخلی هستید، در نتیجه اصولی که در سری مقالات خود بیان ارائه داده ایم، مثل انتخاب رنگ، تناسب طرح با فضا، سلیقه، مقیاس نسبت به مساحت منزل و غیره را در نظر داشته باشید.

برای آویز لباس ها و قرار دادن کفش ها هم فکری بکنید. در آخر باید اشاره کنیم که حتی اگر کوچکترین منزل ساخته شده در ایران را در اختیار داشته باشید، بازهم می توانید بهترین فضای ورود و خروج را خلق کنید، می خواهید بدانید چگونه؟ کافی است با ما تماس بگیرید. با معجزه ی طراحی داخلی همه چیز مقدور و ممکن است.