اشتباهات رایج در انتخاب رنگ

اشتباهات رایج در انتخاب رنگ

اشتباهات رایج در انتخاب رنگ المان های طراحی داخلی

نگاهی موشکافانه و دقیق؛ در یک مقاله ی تخصصی

اگر بخواهیم با شما صادقانه برخورد کنیم، باید بگوییم که مساله ی رنگ در طراحی داخلی امری است پیچیده، غامض و تو در تو؛ به بیان دیگر، حتی طراحان کارکشته و باتجربه هم، گاهی مرتکب اشتباهات مرگباری می شوند. در این نوشته، گل درشت ترین اشتباهات را جمع آوری کرده ایم و آن ها را باشما درمیان می گذاریم.

این مقاله برای همه ی علاقه مندان طراحی داخلی، در تمامی سطوح مناسب است.

در نظر نگرفتن تاثیر نور، گناهی نابخشودنی

باور کنید یا نه، نور تا حد زیادی تعیین می کند که یک رنگ یا هارمونی مجموعه ای از رنگ ها چگونه به نظر برسد. اگر از ما می پرسید، قبل از این که درباره ی رنگ آمیزی یک اتاق، دیوار یا حتی خرید المانی مشخص اقدام کنید، قطعه ای از آن رنگ را به صورت آزمایشی در فضای داخلی خود قرار دهید و پس از چند روز با بررسی جلوه ی ظاهری آن قسمت، نسبت به انتخاب رنگ اقدام کنید.

توازن، کلید اصلی دکوراسیون داخلی

این یکی را درباره ی تمامی بخش های طراحی داخلی مورد تاکید قرار داده ایم (اگر مخاطب ما باشید بر این امر صحه خواهید گذاشت). شاید یک رنگ به تنهایی زیبا باشد و با نور منزل شما هم سازگاری داشته باشد، اما در ارکستر منظم فضای داخلی شما، نت فالچ بزند، در این شرایط چاره ای نیست جز دل کندن از آن.

هر فضا شخصیت مربوط به خود را دارد

اگر قصد دارید به طور جدی به دنیای دکوراسیون داخلی ورود کنید، باید این مطلب را قلبا بپذیرید که فضاها زنده اند، نفس می کشند به بلوغ می رسند و اگر از آن ها مراقبت نشود، دچار مشکل خواهند شد. در نتیجه، این موجود زنده، جدای از کالبد فیزیکی، روح و شخصیتی دارد منحصر به فرد. قرار نیست چون اتاق کنار یک سبک داشته، پذیرایی اصلی هم مشابه باشد. مخلص کلام اینکه، هر فضا را متناسب با نیازها و خواسته ها طراحی کنید.