اجرای دکوراسیون داخلی منزل

اجرای دکوراسیون داخلی منزل

اجرای دکوراسیون داخلی منزل و توضیح ایمکه واقعا طراحان داخلی چه می کنند؟

طراحی داخلی حوزه ای بسیط است که بر پایه ی ایجاد و ارتقای سه اصل اساسیِ “عملکرد”، “ایمنی” و “زیبایی شناسی”  در محیط های مختلف شکل گرفته است. در نتیجه ی این مفهوم یک طراح داخلی می کوشد با به خدمت گرفتن رنگ، طرح، مبلمان و نور فضایی پدید آورد که افراد با سکونت در آن، نیازهایشان را به طور حداکثری بر طرف شده می یابند. از منازل مسکونی شخصی گرفته تا فرودگاه ها، از مدارس گرفته تا هتل و رستون ها همه و همه نیازمند طراحی داخلی هستند.

حال هر چه عیار طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی یک منزل(به طور کلی فضا) بالاتر باشد، احساس رضایت ساکنین تعمیق و تقویت خواهد شد.

اجرای دکوراسیون داخلی منزل، سبک ها و روش ها  

با مقدمه ای که ارائه دادیم کمی فنی تر صحبت را ادامه می دهیم و از اصول تئوری فاصله می گیریم. زمانی که شما برای اجرای دکوراسیون داخلی منزل به یک شرکت طراحی داخلی(یا یک طراح آزاد) مراجعه می کنید دو حالت به وجود می آید. یا نحوه ی عملکرد بر مبنای نحوه ی چیدمان، تغییر در مبلمان و نور و رنگ پیش خواهد رفت، یا طراح داخلی برای ایجاد دکوراسیون داخلی شما کمی وارد حوزه های معماری می شود. به عنوان مثال شاید نیاز باشد جعبه پله یا قاب پنجره و اموری از این دست تغییراتی داشته باشند.

در نهایت اینکه با چه طراحی کار کنید، بسته به نظر شما است و اینجا است که وارد بحث پیش رو خواهیم شد.

اجرای دکوراسیون داخلی منزل دقیقا چه پروسه ای دارد؟

مقدمه از صفر تا صد به طور کلی به این شکل است که مراجعه ی شما صورت می گیرد. با تیم طراحی رو در رو مذاکره می کنید و آن ها سعی می کنند خواسته های شما را بشنوند. خواسته های شما به طور کامل شامل سلیقه و عملکردی که طلب می کنید است. در این جا بر اساس بودجه های مختلف(اگر خود کف و سقف مشخص نکرده باشید) گزینه هایی در اختیار شما قرار می گیرد.

اگر با کلیت پیشنهادات موافق باشید Brainstorming یا ایده پردازی تیم طراحی منجر به ایجاد پیشنهادات اجرایی می شود در آخر عملیات اجرای دکوراسیون در محل مورد نظر به بهره برداری پروژه منجر خواهد شد.

اجرای دکوراسیون داخلی، یک نکته

طراحی داخلی یا Interior design مثل تمامی شاخه های هنری و فنی یک گرایش تحصیلی است. به این معنی که تنها تجربه، ذوق و یا سلیقه کار را به جایی نمی رساند. این رشته ی فنی در دانشگاه های برتر دنیا تدریس می شود و طراح داخلی یا Interior designer فارغ التحصیل می کند.

اگر علاقه به اجرای اصولی دکوراسیون منزل دارید، حتما و حتما به حرفه ای ها مراجعه کنید.